ROK  SZKOLNY  2022 / 2023

Dyrektor Małgorzata Roguszewska

GRONO  PEDAGOGICZNE

 RELIGIA  rzymskokatolicka
 RELIGIA  greckokatolicka

 ksiądz Grzegorz Oleksik
 ksiądz Artur Masłej

 JĘZYK POLSKI

 Kinga Macura
 Małgorzata Chuk

 JĘZYK  ANGIELSKI

 Jacek Biedawski
 Adam Kowalewski

 JĘZYK NIEMIECKI

 Ewa Szprenger

 JĘZYK ROSYJSKI

 Ewa Szprenger

 JĘZYK UKRAIŃSKI

 Mirosława Szulhan

 MATEMATYKA

 Arkadiusz Kurowski
 Grzegorz Janicki

 HISTORIA

Małgorzata Chuk
Małgorzata Roguszewska

 HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

 Małgorzata Stefanowicz

 FIZYKA

 Andrzej Meder

 GEOGRAFIA

 Wioleta Łyczkowska

 CHEMIA

 Jolanta Żywiczka

 BIOLOGIA

 Katarzyna Miszczyńska

 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 Seweryn Gutowski

 INFORMATYKA

 Wanda Pieciukiewicz

 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 Małgorzata Roguszewska

 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 Jolanta Żywiczka

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

 Paweł Karpowicz
 Agnieszka Grelewicz

 PEDAGOG SZKOLNY

 Katarzyna Miszczyńska

PEDAGOG SPECJALNY

Małgorzata Małachowska

PSYCHOLOG

Małgorzata Kowalska

 BIBLIOTEKARZ

 Karolina Ciesielska