PO PRZYJĘCIU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ:

Oświadczenie woli w sprawie uczestnictwa w lekcjach religii - POBIERZ
Oświadczenie o rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie - POBIERZ
Zgoda na objęcie ucznia opieką profilaktyczną - POBIERZ
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku ucznia - POBIERZ
Regulamin działalności szkolnej komisji szkolno-rekrutacyjnej - POBIERZ
Podanie o przyjęcie do pierwszej klasy - POBIERZ