21 stycznia obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły - Feliksa Nowowiejskiego. Feliks urodził się 7 lutego 1877r. w Barczewie

na Warmii. Był to polski kompozytor późnoromantyczny, dyrygent, pedagog oraz szambelan papieski. To on jest twórcą melodii ,,Roty" Marii Konopnickiej. Jako dziecko skomponował suitę fortepianową pt. ,,Łatwe tańce klasyczne i współczesne". W młodości rodzice wysłali go do szkoły muzycznej w Świętej Lipce, gdzie uczył się harmonii, gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, waltorni i organach. Oprócz skomponowania ,,Roty'' i innych utworów polskich, jak np. ,,Hymn do Bałtyku" , ,,Hymn warmiński" lub ,,Pod sztandarem pokoju", stworzył również dzieła niemieckie, takie jak ,,Deutschland Stolz", ,,Unter den Schwingen des deutschen Aars'' oraz ,,Zeppelin Marsch". Od roku 1893 przebywał w Olsztynie i podjął tam pracę w pruskiej orkiestrze 2. pułku grenadierów, gdzie grał jako wiolonczelista i waltornista. W latach 1898–1900 pracował w przerwie studiów jako organista w kościele św. Jakuba w Olsztynie.

W 1914r. zdobył pierwszą nagrodę w konkursie czasopisma „Echo Lwowskie” za utwór chóralny ,,Danae", ponadto 11 listopada 1936r. otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 18 stycznia w 1946r. w Poznaniu. Jest patronem ulic w ponad 20 miastach, takich jak np. Bartoszyce, Bydgoszcz, Częstochowa, Malbork, Koszalin, Opole, Olsztyn czy Poznań.

2

3

4