Od 3 marca nasze LO dołącza się do zbiórki pieniędzy na rzecz dzieci z Ukrainy.

6