DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BRANIEWIE

Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lobraniewo.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-30  
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak audiodeksypcji

Wyłączenia

 • treści i dokumenty opublikowane przed 18 marca 2021 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Rakociński
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 55 243-23-62

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Braniewie
 • Adres: 14-500 Braniewo ul Sikorskiego 15
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 55 243-23-62

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub przemieszczających się na wózku inwalidzkim od strony sali gimnastycznej – wejście od strony ulicy Zielonej i Sikorskiego. Pomieszczenie przystosowane do przyjęcia petentów – informacja telefoniczna do sekretariatu, umówienie na konkretną godzinę. Na terenie szkoły znajduje się parking dla osób z niepełnosprawnością bezpośrednio przy budynku Sali Gimnastycznej. Na terenie szkoły znajduję się parking dla samochodów osobowych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Na każdym poziomie budynku znajduje się szeroki korytarz do którego prowadzi jedna lub dwie klatki schodowe. Budynek nie posiada wind ani podjazdów i platform.